Privacybeleid

Indien u opdracht verleent aan Woningwens gaat u akkoord met deze AVG verklaring. Woningwens respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de geldende richtlijnen verwerkt.  In deze Privacy verklaring geven informatie over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Woningwens kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Woningwens en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of per mail aan Woningwens verstrekt.

WONINGWENS KAN DE VOLGENDE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

  • uww voor- en achternaam
  • uw adresgegevens
  • uw telefoonnummer
  • uw e-mailadres
  • foto’s van uw interieur
  • plattegronden van uw woning

WAAROM WONINGWENS GEGEVENS NODIG HEEFT

Woningwens verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch, schriftelijk of per email contact met u op te kunnen nemen. Dit in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van een opdracht, doorgaans bestaande uit het verlenen van interieuradvies. Ook voor het afhandelen van de betalingen en de verstuurde offertes.
Woningwens zet op social media regematig een advertentie voor het aanmelden van een workshop, hier wordt gevraagd u persoonlijke gegevens door te sturen per mail. deze gegevens worden gebruikt je te informeren over de inhoud van de workshops.

Woningwens verwerkt geen persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar).

HOE LANG WONINGWENS GEGEVENS BEWAARD

Woningwens bewaart uw persoonsgegevens maximaal 7 jaar.
Foto’s die op onze website worden gepubliceerd plaatst Woningwens alleen na toestemming van de opdrachtgever. Op de website plaatst Woningwens nooit de naam en exacte adresgegevens, hooguit de plaats van het project. De plattegrond en het advies kunnen worden gebruikt voor het portfolio van Woningwens en bij het toepassen van reclame. Hier zullen geen verdere persoonsgegevens op of bij vermeld staan.

Indien er geen overeenkomst met Woningwens tot stand komt worden gegevens niet langer dan een jaar bewaard.

DELEN MET ANDEREN

Woningwens verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Woningwens worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder de dag van bezoek. Deze gegevens zijn anoniem en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Woningwens maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IPadres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Woningwens te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Woningwens heeft hier geen invloed op. Woningwens heeft Google geen toestemming gegeven om via Woningwens verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF LATEN VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@leadprojectbureau.nl. Woningwens zal zo spoedig mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Woningwens neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan bovengenoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Woningwens verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Woningwens op via info@leadprojectbureau.nl www.interieurbureau.nl is de website van Woningwens.

DISCLAIMER

Woningwens behoudt zich het recht om de Veiligheid en Privacy te allen tijde te wijzigen en/of aan te passen indien nodig. Deze pagina toont altijd de laatste versie. Deze privacy policy is het laatst gewijzigd op 24-05-2018

Woningwens is als volgt te bereiken
Postadres: Jorisplein 7 – 6851 KD te Huissen
Vestigingsadres: Jorisplein 7 – 6851 KD Huissen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:  59523662
Telefoon: 06-52665551
E-mailadres: info@leadprojectbureau.nl

© LEAD projectbureau

Website realisatie: Pixel Creation B.V.